TEL.: +48 22 632 91 40 | email: 3d@tpi.com.pl

Górnictwo

Pomiary objętości

Liczenie objętości w górnictwie to czynność, która wykonywana jest niemal bez przerwy. Przy wydobyciu ważna jest nie tylko kubatura wydobytego materiału, przechowywanego w hałdach lub zbiornikach na powierzchni, ale też objętości pustek, fragmentów chodników, czy też całych komór.

Aby móc zmierzyć takie obiekty w sposób jak najbardziej dokładny, trzeba przechwycić ich geometrię z każdej możliwej strony. Skanery ręczne GeoSLAM, dzięki swojej niespotykanej mobilności umożliwiają taki pomiar nie tylko z poziomu gruntu, ale też z powietrza za pomocą platform UAV. Można je montować także na innych urządzeniach, takich jak np. suwnice.

Kubatury materiału mogą być liczone nie tylko w stosunku do płaszczyzn, ale też do powierzchni nieregularnych lub też ścianek i dna zbiornika. Możliwe też jest śledzenie zmian objętości poprzez porównanie aktualnego pomiaru z poprzednimi.

Skanery

Oprogramowanie

Case Study