TEL.: +48 22 632 91 40 | email: 3d@tpi.com.pl

Architektura

Analiza postępu budowy

Posiadanie skanera to możliwość realizacji analizy postępu budowy w bardzo krótkim czasie. Analizie postępu mogą podlegać zarówno prace konstruktorskie jak i instalacyjne. Wykorzystanie skanera pozwala na sprawdzenie dokładności wykonanych prac (przesunięcia elementów względem projektu, braki względem projektu) jak i analizy potencjalnych kolizji. Możliwość wychwycenia tych informacji na wczesnym etapie pozwala nam na reakcje których brak może skutkować opóźnieniami bądź kosztami związanymi z opóźnieniem prac. Skaner może służyć również jako narzędzie do rozliczania postępu prac wykonywanych przez podwykonawców.

Wszystkie te funkcje w połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem pozwalają na automatyzację tego procesu i optymalizację kosztów budowy.

Dokumentacja eksponatów to zagadnienie z którym archeolodzy mają styczność na codzień, pierwotnie dokumentacja opisowa która została zastąpiona dokumentacją fotograficzną dziś ta również zastępowana jest dokumentacją 3D której najczęstszym źródłem są skanery zarówno laserowe jak i światła strukturalnego. Skanery radzą sobie świetnie zarówno z dużym jak i małym gabarytem. Dokładności detalu które jesteśmy w stanie osiągnąć przy obecnej technologii są mierzone w zakresie pojedynczych mikronów co pozwala na bardzo szczegółowy pomiar nawet najmniejszych eksponatów.

Skanery

Oprogramowanie

Case Study

Szukaj...