TEL.: +48 22 632 91 40 | email: 3d@tpi.com.pl

REGULAMIN

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która przedłuża gwarancję na zakupiony sprzęt, zgłasza sprzęt do serwisu, zapisuje się do newslettera, wydarzenie, a także wysyła prośbę o ofertę handlową lub finansową.

Administrator – Administratorem danych jest TPI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Wał Miedzeszyński 598, 03-994 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000173850, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Regulamin – niniejszy Regulamin

Serwis – strona internetowa pod adresem 3d.tpi.com.pl za pośrednictwem której Użytkownik może zapoznać się z ofertą firmy, przedłużyć gwarancję, zapytać o produkt lub możliwość finansowania, zgłosić sprzęt do serwisu, a także dokonać zapisu na interesujące go wydarzenia lub newsletter.

Produkty – produkty prezentowane w Serwisie.

Strefa logowania – podstrona, która umożliwia pobieranie instrukcji oferowanych Produktów. Wymaga logowania i podania danych takich jak: adres e-mail, nr telefonu, nazwę firmy, NIP, adres firmy, województwo, rodzaj działalności, rodzaj posiadanego sprzętu.

Formularz interaktywny – formularze znajdujące się na podstronach Serwisu pozwalające np. na zapis na wydarzenie, zapytania o produkt, zapytania o finansowanie, wysłania zgłoszenia serwisowego.

Formularz rejestracyjny – formularz, którego poprawne wypełnienie daje dostęp do Strefy logowania.

Newsletter – informacja wysyłana drogą mailową zawierająca wiadomości handlowe tj. promocje, wyprzedaże, a także wiadomości niehandlowe zawierające treści informacyjne dotyczące istotnych zmian dla Użytkowników.

Wydarzenie – wszystkie, płatne i bezpłatne imprezy, spotkania, szkolenia, webinaria, akademie organizowane przez Administratora

 

Informacje ogólne

TPI Sp. z o.o. redaguje i administruje Serwis internetowy pod adresem www.tpi.com.pl (Serwis), który udostępnia osobom korzystającym z Serwisu (Użytkownikom). Do poprawnego korzystania z Serwisu Użytkownik powinien zainstalować oprogramowanie Adobe Reader, Flash Player oraz skonfigurować swoją przeglądarkę umożliwiając czytanie plików w formacie JavaScript.

 

Odpowiedzialność

TPI Sp. z o.o. oświadcza, że prezentacja Produktów na stronach Serwisu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma wyłącznie cel informacyjny. Zdjęcia produktów/aranżacji mają charakter poglądowy i ilustracyjny, a rzeczywisty ich wygląd i kolor może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. TPI Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych parametrów technicznych produktów, a także ich wyglądu. Firma nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Aranżacje, a także elementy aranżacji przedstawione na stronach Serwisu nie stanowią oferty handlowej TPI Sp. z o.o.

 

Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do Serwisu internetowego i jego elementów graficznych, takich jak fotografie, rysunki, grafiki, tekst, a także inne treści należą do TPI Sp. z o.o. Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa w oparciu o następujące akty prawne:

 • ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.00.80.904 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz
 • ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402).

Korzystanie z Serwisu jest dopuszczalne jedynie w zakresie określonym i zdefiniowanym jako Użytkownik Serwisu, a ponadto po akceptacji regulaminu daje możliwości korzystania ze Strefy logowania i jej zasobów. Korzystanie z Serwisu w inny sposób wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z TPI Sp. z o.o.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Postanowienia ogólne

 1. W związku z prowadzeniem Serwisu, TPI Sp. z o.o. jest posiadaczem informacji o Użytkownikach Serwisu pochodzących z Formularzy interaktywnych i Formularzy rejestracyjnych zamieszczonych w Serwisie, które są podawane przez Użytkowników dobrowolnie. Przetwarzaniu podlegają dane osobowe i teleadresowe firm rejestrujących się na stronach Serwisu oraz hasła dostępowe i loginy. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane przez TPI Sp. z o.o. w celach technicznych, ochrony informatycznej zasobów Serwisu i bezpieczeństwa serwerów Serwisu.
 2. Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych danych statystycznych służących analityce charakterystyki odsłon dokonywanych przez Użytkowników Serwisu.
 3. Dane o Użytkownikach Serwisu są wykorzystywane w następujących celach:
 • zapewnienia dbałości o klienta oraz świadczenia usług związanych z działalnością;
 • spełnienia warunków gwarancji i usług posprzedażowych;
 • zasięgania opinii klienta na temat produktów i usług;
 • przeprowadzania sondaży;
 • przekazywania informacji o najnowszych produktach i usługach;
 • prowadzenia konkursów i prezentacji akcji promocyjnych;
 • sporządzania i wysyłania ofert handlowych (w przypadku skorzystania z Formularza interaktywnego znajdującego się przy produkcie – Zapytanie o produkt);
 • rozpatrywania ofert zatrudnienia.

 

Rejestracja w Strefie logowania

 1. Dokonując rejestracji do Strefy logowania Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych podanych w Formularzu rejestracyjnym firmie TPI Sp. z o.o. i akceptuje warunki Polityki prywatności.
 2. Wypełniony formularz stanowi podstawę do weryfikacji danych Użytkownika. Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną na podany adres e-mail swój unikalny login i hasło. Użytkownik może zmienić hasło dostępu do Strefy logowania za pośrednictwem funkcjonalności Strefy logowania.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do nie udostępniania hasła i loginu osobom trzecim.

 

Administrator Danych

 1. Administrator przetwarza dane osób zapisanych na: newsletter, korzystających ze Strefy logowania i Formularzy interaktywnych znajdujących się w Serwisie. Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe firmie TPI Sp. z o.o. co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie danych TPI Sp. z o.o. wydawcy Serwisu www.tpi.com.pl oraz na ich przetwarzanie zgodnie z Polityką prywatności.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

 • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika jeśli zapisał się na newsletter,
 • w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Użytkownika zgodą jeżeli zapisał się na Wydarzenie poprzez Formularz interaktywny,
 • w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Użytkownika zgodą jeżeli przedłużył gwarancję zakupionego sprzętu,
 • w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Użytkownika zgodą jeżeli dokonał rejestracji w Strefie logowania,
 • w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Użytkownika zgodą jeżeli wysłał zgłoszenie serwisowe.

3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich Administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: marketing@tpi.com.pl

5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

6. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

7. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracuje.

 

Pliki Cookies

 1. Serwis internetowy www.tpi.com.pl korzysta z plików „cookies”. „Cookie” to niewielki plik tekstowy wysyłany przez Serwis do urządzenia Użytkownika, przykładowo służący do gromadzenia informacji o aktywności na danej stronie internetowej.
 2. W każdej przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących „cookies”, czyli ustalenia czy mają być one odbierane czy nie, jak również sposób ich usuwania. Brak takiej zmiany oznacza akceptację Użytkownika dla używanych przez serwis www.tpi.com.pl plików „cookies”.
 3. Serwis www.tpi.com.pl  stosuje pliki „cookies” na potrzeby analizy ruchu na stronie, prawidłowego wyświetlenia serwisu na urządzeniu Użytkownika oraz na potrzeby utrzymania logowania do strefy klienta. Są to tzw „cookies” sesyjne (pliki tymczasowe) utrzymujące logowanie na każdej kolejnej stronie, dzięki czemu nie ma potrzeby ponownego logowania na każdej stronie.

 

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z Serwisu oraz ochrony prywatności prosimy przesyłać bezpośrednio na adres marketing@tpi.com.pl
 2. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
Szukaj...