TEL.: +48 22 632 91 40 | email: 3d@tpi.com.pl

Case study

Case study

Nowości w Faro Scene

Nadeszły duże zmiany w oprogramowaniu FARO Scene Wraz z nowościami takimi jak skaner mobilny FARO Orbis została zaprezentowana nowa wersja oprogramowania do przetwarzania skanów FARO

Czytaj więcej »
skanowanie klifu
Case study

Skanowanie klifu nad zbiornikiem Jeziorsko

Skanowanie klifu odbyło się 3 razy. W pierwszych dwóch pomiarach użyto skanera FARO Focus S350. Pomiar trzeci wykonano modelem FARO Focus Premium. Dzięki temu było możliwe przeprowadzenie dokładniejszego i bardziej szczegółowego skanowania w tym samym czasie co w poprzednich pomiarach.

Czytaj więcej »
Case study

Mapowanie dworca PKP w Rumii przy użyciu technologii GeoSLAM

Niniejszy artykuł ma na celu opis mapowania obiektów infrastruktury kolejowej za pomocą technologii SLAM, czyli mobilnego skanowania 3D przy użyciu skanera GeoSLAM ZEB-Horizon.
Przedmiotem porównania jest dworzec PKP w Rumii, a konkretniej jego budynek oraz otaczająca go infrastruktura, taka jak urządzenia komunikacyjne, trakcja kolejowa, czy fragmenty torowiska.

Czytaj więcej »
Case study

Skanowanie klifu nad zbiornikiem Jeziorsko

Ostatnie lata, przynoszące ciągły rozwój i większą dostępność technik pomiarowych, umożliwiają obserwacje zjawisk w środowisku na niespotykanym wcześniej poziomie szczegółowości. Naziemne skanowanie laserowe, dzięki swojej

Czytaj więcej »
Case study

Pomiar grubości nałożonych tynków za pomocą skanowania 3D

Klient z branży budowlanej, który specjalizuje się w tynkowaniu budynków, zmagał się z problemem nadmiernego zużycia materiału, a więc przez to także ze zwiększonymi kosztami wykonywanego zlecenia. 

Najczęściej jest to spowodowane tym, że ściany, które były tynkowane, charakteryzowały się nierówną powierzchnią, miejscowymi ubytkami oraz znacznym odchyleniem od pionu. Powoduje to konieczność nałożenia dużo większej ilości tynku, aby wyrównać taką ścianę. Koszty zwiększonej ilości materiału były często kwestionowane przez zlecającego. Aby zyskać podstawę do przedstawiania realnych kosztów materiału nasz klient pomyślał o wykorzystaniu skanowania 3D.

Czytaj więcej »
Szukaj...