TEL.: +48 22 632 91 40 | email: 3d@tpi.com.pl

Górnictwo

Pomiary zdarzeń

Kopalnie to miejsca bardzo wymagające w zakresie bezpieczeństwa pracy. Nawet, jeśli dojdzie do zdarzenia bądź wypadku podczas pracy, ważne jest, aby ustalić jego przyczyny i wdrożyć działania zapobiegające takim zdarzeniom w przyszłości. Do wykrycia przyczyn i odtworzenia przebiegu zdarzenia istotna jest jego jak najbardziej szczegółowa dokumentacja. Zdjęcia i szkice mają tę wadę, że można pominąć niektóre obiekty oraz cechy pozornie nieistotne. Skanery 3D Faro oraz Topcon mierzą cały otaczające je obszar wraz z kolorem, dzięki czemu jesteśmy w stanie zarchiwizować całe miejsce zdarzenia. Bazując na tych danych możliwy jest pomiar nie tylko odległości pomiędzy obiektami, dodawanie adnotacji, ale też tworzenie animacji ruchu obiektów, pojazdów oraz ludzi, co pomaga zwizualizować przebieg zdarzenia. Wszystko to dzięki możliwościom oprogramowania Faro Zone.

Skanery

Oprogramowanie