TEL.: +48 22 632 91 40 | email: 3d@tpi.com.pl

Przemysł

Kontrola jakości obiektów

Podczas produkcji części maszyn lub ich montażu zawsze istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się błędów wykonania bądź montażu. Ważne jest, aby wykryć je na jak najwcześniejszym etapie. Do tego właśnie służy kontrola jakości. W przypadku cech geometrycznych, takich jak wymiary, odstępy, rozstawy otworów stosuje się klasyczne przyrządy, jak np. suwmiarki, dalmierze lub specjalne sprawdziany. Jeśli jednak wymagany jest pomiar takich obiektów jak: części obudów, nadwozi pojazdów, łopatek sprężarek i innych powierzchni o nieregularnych kształtach, to klasyczne metody mogą być niewystarczające.

Skanery 3D Faro i Topcon dzięki temu, że rejestrują miliony punktów na mierzonych powierzchniach, to są w stanie przechwycić nawet drobne i niewidoczne zmiany kształtu. Poprzez porównanie skanu do referencyjnego modelu CAD w oprogramowaniu Faro BuildIt możliwe jest szybkie znalezienie nieprawidłowości lub błędów oraz określenie ich wielkości poprzez kolorowe mapy odchyłek oraz podsumowanie wszystkich analiz raportem pomiarowym PDF.

Skanery

Oprogramowanie