TEL.: +48 22 632 91 40 | email: 3d@tpi.com.pl

Case Study​

Builders By Design wprowadza GeoSLAM, aby usprawnić pracę

27 września 2021
builders by design

Założona w 2001 roku firma Builders by Design Ltd jest multidyscyplinarną firmą projektowo-budowlaną z siedzibą w Londynie. Ich wiedza i usługi dotyczą głównie sektora mieszkaniowego dla nowych budynków, przebudów i rozbudowy.

Builders by Design jako podstawowy przedmiot działalności stawia łączenie współpracy w drodze konkurencyjnego przetargu, negocjowanych kontraktów oraz projektowania i budowy. Mają również własny warsztat stolarski w Park Royal, w którym projektują meble, kuchnie, okna i drzwi. Jednym z ich największych dotychczasowych osiągnięć było wybranie głównego wykonawcy Peacock House, nowego budynku w Aldeburgh w hrabstwie Suffolk, który został nagrodzony nagrodą Krajową i Regionalną RIBA i znalazł się na długiej liście Grand Designs House of the Year w 2017 roku.

Rozmawialiśmy z dyrektorem, Nickiem Phillipsem, po niedawnym zakupie GeoSLAM ZEB Revo RT, aby zrozumieć, w jaki sposób pomogło to we wspieraniu ich działalności. Wcześniej do wykonania ankiet 2D zatrudniane były firmy zewnętrzne, które okazały się drogie, czasochłonne i nie pozbawione błędów i przeoczeń.

Zlecone tradycyjne ankiety 2D wymagałyby jedynie ograniczonych danych, co oznacza, że ​​ważne szczegóły dotyczące obszarów, takich jak klatki schodowe, były niekompletne. Nieuchronnie zdarzały się chwile na późniejszych etapach projektowania i budowy, że brak takich szczegółów wymagał ponownego opracowania propozycji. Proces ręczny również nie był zbyt wydajny, ponieważ jedna osoba mogła zająć cały dzień na zbadanie domu z 3 sypialniami i kilka tygodni na otrzymanie wyników. Nick stwierdził, że projekty z istniejącymi strukturami zawsze powinny zaczynać się od kompleksowych danych 3D, co doprowadziło do zakupu GeoSLAM ZEB Revo RT, aby umożliwić przechwytywanie danych 3D we własnym zakresie.

„Oczywistym następnym krokiem było wprowadzenie przechwytywania danych 3D we własnym zakresie, z ważnymi czynnikami szybkości i dokładności. Z tego i innych powodów wybraliśmy GeoSLAM. Miało to pozytywny wpływ na nasze przepływy pracy, które będziemy starać się ulepszać.”
Nick Philips
Builders by Design

Przed zakupem ZEB Revo RT brano pod uwagę inne skanery naziemne i statyczne, które miały ograniczenia. Korzystanie z tych metod nie było wystarczająco wydajne dla Builders by Design, ponieważ potrzebowali oni technologii zapewniającej szybkość, dokładność i łatwość użytkowania. Korzystanie z podręcznych rozwiązań GeoSLAM oznaczało, że mogli wykonać od 6-8 skanów dziennie z wymaganą dokładnością, podczas gdy skaner statyczny może wykonać tylko 1-2 skany dziennie. Przy obecnych ograniczeniach Covid-19, posiadanie jednego pracownika na miejscu przez zaledwie 30 minut w celu zakończenia gromadzenia danych wewnętrznych i zewnętrznych może przynieść korzyści logistyczne tam, gdzie nieruchomość jest nadal zajęta.

builders by design 2

Builders by Design zintegrowali ZEB Revo RT jako część swoich cyfrowych przepływów pracy, zapewniając wszystkim interesariuszom dynamiczny materiał wizualizacyjny do projektowania projektów. Używają ZEB Revo RT do skanowania chmury punktów 3D, importowania danych do oprogramowania CAD w celu tworzenia modeli 3D i dokumentacji planowania 2D dla zespołu projektowego. Praca w środowiskach 3D wraz z innymi narzędziami do wizualizacji stworzyła również przejrzystość i zrozumienie intencji projektowych pomiędzy Architektem, zespołem budującym i klientem, czego nie można było osiągnąć za pomocą planów, przekrojów i elewacji 2D.

Po wykorzystaniu wewnętrznego GeoSLAM ZEB Revo RT do identyfikacji wielu korzyści dla firmy, planują współpracę z zewnętrznymi praktykami architektonicznymi i projektowymi, podejmując własną podróż do cyfrowej transformacji, aby zbudować szablonową dokumentację 2D istniejących budynków, zdjęcia terenu 360°, Model 3D i dedykowane pakiety CAD. Na zakończenie Nick podkreślił, że:

„Dostarczenie punktu odróżniającego od konkurencji będzie stawać się coraz bardziej istotne, aby pozostać istotnym na rynku, co wymaga przyjęcia nowej technologii 3D, aby pomóc w osiągnięciu mniejszej liczby błędów i bardziej przewidywalnych wyników we wszystkich projektach budowlanych.”