TEL.: +48 22 632 91 40 | email: 3d@tpi.com.pl

Case Study​

Tworzenie planów pięter w celu skrócenia czasu reakcji na incydent

28 września 2021

Incydenty związane ze strzelaninami są coraz większym problemem w Stanach Zjednoczonych, gdzie liczba ofiar śmiertelnych, głównie w szkołach, gwałtownie rośnie.

Ze względu na nieprzewidywalność tych incydentów, zarówno pod względem skali, jak i lokalizacji, nasz zespół w Entropy Group LLC współpracuje z organami ścigania i prawnikami amerykańskimi w całym kraju w celu skrócenia czasu reakcji, wykorzystując plany pięter 2D i modele 3D opracowane z GeoSLAM ZEB Revo RT.

 

“ ZEB Revo RT zapewnia nam niezbędną dokładność i jest znacznie bardziej wydajna czasowo niż inne technologie skanowania laserowego. 

 

O wadze problemu świadczy niedawna publikacja Narodowego Standardu. National Fire Protection Association (NFPA) opublikowało NFPA 3000 (PS), tymczasową normę krajową, zatytułowaną „Standard for an Active Shooter / Hostile Event Response Program (ASHER)”, opublikowaną 11 kwietnia 2018 r.

Według specjalistów zajmujących się skanowaniem, aby zmapować tylko szkoły publiczne K-12 w USA, zespół skanujący musiałby skanować 100 000 stóp kwadratowych dziennie, siedem dni w tygodniu, w sumie 181 lat. Szacunek ten dotyczy tylko szkół publicznych i nie obejmuje żadnej z wielu szkół prywatnych, nie mówiąc już o obiektach szkół policealnych.

W obliczu ogromu wysiłku personel Entropy Group LLC od razu zrozumiał, że musimy połączyć siły z GeoSLAM, ponieważ ich linia skanerów ZEB REVO zapewnia niezbędną dokładność i jest znacznie bardziej wydajna czasowo niż inne technologie skanerów laserowych.

Aby sfinalizować dowód skuteczności zgłoszenia patentowego, Entropy Group LLC niedawno przeprowadziła symulowany incydent z aktywną strzelanką, w którym sześciu funkcjonariuszy organów ścigania zostało przetestowanych, reagując na fikcyjny scenariusz. Funkcjonariuszom dostarczono szczegółowy plan dwukondygnacyjnego budynku, który obecnie służy jako budynek kościoła i szkoły parafialnej. Struktura jest dość złożona z wieloma salami lekcyjnymi, salami doradczymi, salą modlitewną, studiami multimedialnymi, strefą kawiarni i urzędami kościelnymi.

AdobeStock 372433974

Wyniki ćwiczenia wskazują, że funkcjonariusze, którzy z wyprzedzeniem mają dostęp do planów 2D pięter, poprawiają swoją świadomość sytuacyjną, pewność w reagowaniu w obiekcie w którym nigdy wcześniej nie byli, zyskując „znajomość obiektu” poprzez przeglądanie pięter. Dodatkowo udokumentowano, że czasy odpowiedzi zmniejszyły się nawet o 21%. Ta poprawa reakcji bezpośrednio spowoduje mniejszą liczbę zgonów i ofiar.

Entropy Group LLC jest firmą doradczą z zakresu kryminalistyki i bezpieczeństwa świadczącą pełen zakres usług w zakresie ochrony kadry kierowniczej, rekonstrukcji wypadków, oceny zagrożeń bezpieczeństwa, modelowania informacji o budynku, przeglądów projektów bezpieczeństwa, przeglądów/audytów programów bezpieczeństwa, wsparcia w sporach sądowych, ocen zespołu frontowego ds. bezpieczeństwa przed podróżą oraz oceny kontroli dostępu.

Cenimy naszą relację z GeoSLAM i California Surveying and Drafting Supply (CSDS) oraz ich wsparcie dla naszej misji poprzez dostarczanie najlepszych narzędzi do poprawy społecznej zdolności do reagowania i reagowania na wydarzenia związane ze strzelankami.”

1 Sprężynowiec. „Gwałtowny wzrost masowych strzelanin w szkołach w Stanach Zjednoczonych, badania pokazują: naukowcy wzywają do podjęcia działań w celu rozwiązania niepokojącego wzrostu liczby masowych strzelanin w szkołach w ciągu ostatnich dwóch dekad”. ScienceDaily, 19 kwietnia 2018

„ Wybraliśmy ZEB Revo RT ze względu na jego mobilność ”