TEL.: +48 22 632 91 40 | email: 3d@tpi.com.pl

Faro As-Built

Przeprojektowanie budynku w celu zmiany przeznaczenia, ulepszenia lub konserwacji wymaga dokładnych i pełnych informacji o miejscu powykonawczym, aby zapewnić, że Twoje pomysły będą działać. Niepowodzenie w projekcie skutkuje przekroczeniem kosztów, niepotrzebnymi przeróbkami i obniżeniem jakości. Rozwiązania Faro As-Built Software zapewniają architektom i inżynierom wydajne tworzenie projektów budynków na podstawie dokładnych danych powykonawczych, które są w pełni kompatybilne z Twoimi systemami CAD i BIM. As-Built skraca czas ekstrakcji informacji z danych chmury punktów i zapewnia prawidłowe wykonanie zadania, dzięki czemu Ty i Twoi klienci możecie zająć się kolejnym dużym projektem.

Funkcje Faro As-Built

Ekstrakcja BIM

Użyj automatycznych narzędzi do wyodrębniania obiektów i systemów obiektów dla architektury i rzemiosła, inżynierii roślin, inżynierii MEP, inżynierii budowlanej i inżynierii lądowej. Zaawansowane narzędzia pozwalają na zastosowanie ograniczeń do projektu (np. zachowanie najwyższej dokładności, jednocześnie wymuszając wodoszczelność wyodrębnionego modelu).

Plany pięter, plany elewacji

Tworzenie przekrojów w chmurze punktów zapewnia przegląd stanu powykonawczego. Automatyczne narzędzia pomagają wyodrębnić modele liniowe i przyspieszyć tworzenie planów pięter lub elewacji. Obrazy elewacji, które można wykorzystać w systemie CAD, pomagają precyzyjnie zaplanować konstrukcje montażowe lub czynności konserwatorskie.

Ekstrakcja CAD

Ekstrakcja powierzchni i eksport w popularnych formatach wymiany CAD (DXF, STEP, IGES) umożliwiają przekształcenie chmury punktów w model CAD, który można wykorzystać w znanych systemach CAD jako dokładną reprezentację powykonawczą terenu.

Walidacja projektu

Praktycznie nałóż swój projekt na stronę powykonawczą, aby sprawdzić, czy spełni wymagania dotyczące prześwitu, czy też należy go dostosować, aby uniknąć kolizji. Narzędzia do automatycznej analizy odchyłek powierzchni lub wykrywania kolizji/prześwitów minimalizują czas inwestycji.

Precyzyjny pomiar

Wykonuj pomiary z dokładnością do milimetra. Mierz odległości, powierzchnie, objętości, prześwity lub bardzo precyzyjne punkty łączenia, aby przenieść projekty na wyższy poziom jakości.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on telegram
Share on digg
TPI - skanowanie 3D logo

Napisz do nas: