TEL.: +48 22 632 91 40 | email: 3d@tpi.com.pl

Budownictwo

Analiza postępu budowy

Posiadanie skanera to możliwość realizacji analizy postępu budowy w bardzo krótkim czasie. Analizie postępu mogą podlegać zarówno prace konstruktorskie jak i instalacyjne. Wykorzystanie skanera pozwala na sprawdzenie dokładności wykonanych prac (przesunięcia elementów względem projektu, braki względem projektu) jak i analizy potencjalnych kolizji. Możliwość wychwycenia tych informacji na wczesnym etapie pozwala nam na reakcje których brak może skutkować opóźnieniami bądź kosztami związanymi z opóźnieniem prac. Skaner może służyć również jako narzędzie do rozliczania postępu prac wykonywanych przez podwykonawców.

Wszystkie te funkcje w połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem pozwalają na automatyzację tego procesu i optymalizację kosztów budowy.

Skanery

Oprogramowanie

Case Study