TEL.: +48 22 632 91 40 | email: 3d@tpi.com.pl

Przemysł

Modelowanie instalacji i konstrukcji stalowych

Rozwijająca się technologia produkcji oraz coraz większe wymagania odnośnie emisji gazów i odpadów powoduje to, że istniejące zakłady powinny być regularnie modernizowane.

Często nie można polegać na istniejącej dokumentacji, ponieważ jest zdezaktualizowana przez poprzednie przebudowy.  Dlatego konieczne jest utworzenie własnej dokumentacji, aby powstał projekt modernizacji jak najbardziej dopasowany do obecnego stanu zakładu.

Do tworzenia dokumentacji niezbędne są pomiary całego obszaru, który będzie ulegał przebudowie.  Pomiar za pomocą dalmierzy, tachimetrów, obiektu przemysłowego, w którym znajdują się duże ilości przecinających i krzyżujących się instalacji rurowych oraz rozbudowane konstrukcje stalowe jest bardzo czasochłonny i podatny na błędy.  Skanery 3D Faro oraz Topcon umożliwiają szybsze i przede wszystkim kompleksowe zarchiwizowanie istniejącej infrastruktury.  Następnie na podstawie skanów możliwe jest zautomatyzowane modelowanie 3D instalacji rurowych i konstrukcji stalowych.  Oszczędza to czas poświęcony na tworzenie aktualnej dokumentacji obiektu, wymagającego przebudowy.

Skanery

Oprogramowanie